Vijesti
Petak, 18.04.2014.
alt
Natječaj za upise u 1. godinu studija
Sukladno odluci Senata, Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za upise u prvu godinu preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te stručnih preddiplomskih studija u 2014. / 2015. akademskoj godini. Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s videomaterijalima i informacijama o studijskim programima, koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci i na sastavnicima Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici UNIRI smotra.
Saznaj više
 
Petak, 18.04.2014.
alt
Novi datum studentskih izbora
Na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin donio je Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju Studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2014. godini, kojem je utvrđeno da će studentskih izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2014. godini umjesto 6. svibnja 2014. godine biti održani 20. svibnja 2014 godine.
Saznaj više
 
Srijeda, 16.04.2014.
alt
Povjerenstvo za prigovore
Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za prigovore u provedbi studentskih izbora za Studentski Zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica, za 2014. godinu. Povjerenstvo čine: studentice Ivana Radovčić i Suzana Nekić, prema prijedlogu SZ-a te prema prijedlogu Senata: predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Dario Đerđa (PRAVRI) te članice: izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić (SOIRI) i doc. dr. sc. Danijela Sokolić (EFRI).
Saznaj više
 
Srijeda, 16.04.2014.
alt
O intelektualnom vlasništvu
Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci – STEPRI, u suradnji s Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci od 23. do 25. travnja 2014. organizira niz kratkih predavanja na temu intelektualnog vlasništva. Sudionici na predavanjima imat će priliku informirati se o važnim aspektima intelektualnog vlasništva kroz teoriju i primjere iz prakse. Predavanja su namijenjena predstavnicima malih i srednjih poduzeća, kao i fizičkim osobama.
Saznaj više
 

Javna raspravaTrenutno nema otvorenih javnih rasprava.