Javna nadmetanja i natječajiNatječaj 2, studeni 2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

-           IV vrste, spremačica  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci (m/ž –  (3) tri izvršitelja)

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom „za natječaj - spremačica“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).     

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, studeni 2017.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, i

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, Radmile Matejčić 2, raspisuju

NATJEČAJ

 

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

 

1.  1. vrste - stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

2.  1. vrste - projektni administrator (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:      

-         preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,

-         izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu,

-         jedna godina radnog iskustva,

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada na projektima, priprema i vođenje finalnih provedbenih i financijskih izvješća,

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obveznom naznakom „Za natječaj – Stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata“ (za radno mjesto pod rednim brojem 1) odnosno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka s obveznom naznakom „Za natječaj – projektni administrator“ (za radno mjesto pod rednim brojem 2)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).    

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci


 
Natječaj, istopad 2 2017.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

1.    za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad – dva mjeseca) na radno mjesto:

a)         III. vrste, stručni referent za tehničke poslove u Tehničkoj službi (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:  

-         srednja stručna sprema (SSS),

-         jedna godina radnog iskustva,

-         položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja.

Prednost:

-         iskustvo rada na poslovima vozača motornih vozila u cestovnom prometu

 

2.    za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

a)              I. vrste, stručni suradnik za ekonomske poslove (m/ž – jedan izvršitelj) (do povratka privremeno odsutne djelatnice);

Uvjeti:      

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         aktivno znanje engleskog,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama, poslovi vezani uz vođenje evidencija dugotrajne imovine,.

 

b)         I vrste, stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         certifikat u području javne nabave.

 

c)          IV vrste, spremačica (m/ž – jedan izvršitelj) (do povratka privremeno odsutne djelatnice);

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

3.    za rad na projektima ''High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, acronym: InnoHPC“  (Interreg Danube Transnational Programme – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.)'' i ''Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System, acronym: PESHES (Erasmus+)'' za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za napredno računanje i modeliranje (m/ž – 1 izvršitelj);

 

 

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-         dvije godine radnog iskustva,

-         odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-         vozačka dozvola B kategorije,

-         iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

Prednosti:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada na poslovima urudžbiranja i arhiviranja

-         prijaviteljima koji su spremni putovati, a također u određenim situacijama koristiti vlastiti automobil unutar zemalja sudionica Programa,

-         prijaviteljima s preporukama vezanim za iskustvo obavljanja administrativnih i komunikacijskih aktivnosti.

 

4.    za rad na projektu ''Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'' za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik - koordinator volonterskih aktivnosti/grupa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:      

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

 

 

Prednosti:

-         rad na volonterskim projektima,

-         rad s različitim dobnim skupinama i u neprofitnom sektoru,

-         iskustvo pisanja projekata (projektna kultura),

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, preslika vozačke dozvole (za radno mjesto pod rednim brojem 3.), te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).    

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, listopad 2017.
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: tehničke znanosti, polje: strojarstvo, znanstvena grana: proizvodno strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: interdisciplinarna područja znanosti, polje: obrazovne znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15)


Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
  • presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti
  • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora)
  • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
  • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, srpanj 2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za visokopropusne tehnologije (m/ž – 1 izvršitelj), za rad na projektu Priprema protokola i dokumentacije za start-up proizvoda Kvarnera,

 

Uvjeti:    

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-        dvije godine radnog iskustva,

-        odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-        iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

-        iskustvo rada na projektima iz polja agronomija i/ili prehrambena biotehnologija

-        iskustvo u provođenju i/ili odgovarajući stupanje edukacije u području kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, identifikacije i procjene opasnosti/određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu te osiguravanja provođenje mjera na djelotvoran način,

-        iskustvo rada u industrijskom sektoru,

-        iskustvo rada u procesima praćenja kvalitete.

 

 

2.       za popunu radnog mjesta, položaji I. vrste voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Ureda za studente s invaliditetom na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Sveučilišnom savjetovališnom centru (m/ž – 1 izvršitelj),

 

Uvjeti:

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: Psihologije, Pedagogije, Sociologije, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti,

-        tri godine radnog iskustva,

-        aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        poznavanje rada na računalu.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada s osobama s invaliditetom,

-        prednost pristupnicima s vozačkom dozvolom B kategorije,

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, dokaz o poznavanju operativnih sustava i računalnih aplikacija i poznavanja engleskog jezika odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 12