Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.158/03, 198/03 , 138/06 i 45/11), te Pravilnika o radu Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilište u Rijeci ovlašteno je voditi postupak: Za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) potrebno je:
 • popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju,
 • uplatiti naknadu za troškove postupka,
 • poslati ispunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom na Sveučilište u Rijeci, Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija.
Za pokretanje postupka priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja potrebno je:
 • popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju,
 • uplatiti naknadu za troškove postupka,
 • poslati ispunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom na Sveučilište u Rijeci, Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija.


PROJEKTI
FAIR - Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition)

Cilj projekta Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition – FAIR) je doprinijeti unapređivanju postupka priznavanja kvalifikacija koje provode visoka učilišta europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) primjenjujući elemenate automatskog priznavanja.

Sveučilište u Rijeci jedan je od partnera projekta.

Koordinator projekta je nizozemski NUFFIC.


 
Temeljni pojmovi akademskog priznavanja
 • Inozemna obrazovna kvalifikacija – naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 • Priznavanje – formalna potvrda vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
 • Stručno priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
 • Akademsko priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Priznavanje razdoblja studija – priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).
 • Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 • Ured za akademsko priznavanje – ured uspostavljen na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola; ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
 • Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – procjena razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno njegovim statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.
 
Pojmovnik
 • Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 • Priznavanje – podrazumijeva  formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
 • Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
 • Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).
 • Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 • Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
 • Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.
 
Linkovi

Pravno savjetovalište (SSC)

ENIC / NARIC ured
 
Propisi koji reguliraju problematiku priznavanja
 • Lisabonska konvencija (Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe), 1997 (Ugovor Vijeća Europe br. 165)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br: 9/2002)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003)
 • Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (Narodne novine br. 60/2005,10/2008).
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.138/2006)
 
Dokumenti
European Curriculum Vitae - HR

European Curriculum Vitae - EN

 
 
Više članaka...
« Početak«12»Kraj »

Stranica 1 od 2