PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE, SESTRINSTVA I PRIMALJSTVA
Izvoditelj: Medicinski fakultet u Rijeci

Trajanje: 1 trimestar

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen stručni studij Fizioterapije, stručni studij Sestrinstva te stručni studij Primaljstva sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova. Odnosno, program mogu upisati svi koji su stekli stručni naziv: prvostupnik/ca fizioterapije, prvostupnik/ca sestrinstva kao i prvostupnik/ca primaljstva na bilo kojem visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

Način završetka programa: Položeni ispiti iz svih predmeta.

Popis predmeta:
  • Metodika izrade znanstvenog i stručnog rada
  • Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
  • Reanimatologija
  • Promocija zdravlja