Riječko Sveučilište domaćin ACCESS seminara, NL, 8. 3. 2011.
RIJEČKO SVEUČILIŠTE DOMAĆIN ACCESS SEMINARA
 
 
RIJEKA Sveučilište u Rijeci bit će domaćin seminara u okviru TEMPUS ACCESS projekta: »Towards Equitable Access to Higher Education in Croatia: The Role of Higher Education Funding«, koji će se održati 15. ožujka. U radu seminara sudjelovat će predstavnici svih članova projektnog konzorcija, a jedan od partnera projekta je i Udruga Universitas. Osnovni cilj ACCESS projekta koji će trajati do 2013. godine je pridonijeti osiguranju pravednog i transparentnog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj uklanjanjem financijskih prepreka putem prikupljanja potrebnih podataka te stvaranja kapaciteta za izradu politike financiranja visokog obrazovanja. (I.Š.K.)