UGOVOR O SURADNJI S UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Sveučilište u Rijeci prihvatilo je ponudu Universidad Abierta Interamericana (Interameričkog otvorenog sveučilišta) iz Buenos Airesa za produbljivanjem međusobne suradnje te je, uz podršku Pravnog fakulteta iz Rijeke, sklopilo ugovor o bilateralnoj suradnji sa spomenutom argentinskom ustanovom.

Sklapanju ugovora prethodila je uspješna suradnja znanstvenika pravnih fakulteta dvaju sveučilišta. Započela je posjetom argentinskih znanstvenika Pravnom fakultetu u Rijeci 2008. godine, gdje su sudjelovali na međunarodnoj konferenciji „Ljudska prava i biomedicina“, čiji su suorganizatori bili i predstavnici Zavoda za pravne znanosti Sveučilišta u Trstu. Nastavljena je 2009. godine, kada su prof. dr. sc. Nenad Hlača i dr. sc. Sandra Winkler  održali četiri izlaganja tijekom svojega boravka u Argentini, te 2010. godine kada su argentinski znanstvenici sudjelovali na međunarodnom znanstvenom skupu u Trstu „Obveze samostalnih djelatnika od informiranja do medijacije: komparativni prikaz iskustava u Argentini, Italiji i Hrvatskoj“, čiji su suorganizatori ponovno bile spomenute riječke i tršćanske ustanove.

Smatra se da će sklapanje ugovora znanstvenicima dvaju sveučilišta olakšati sudjelovanje na budućim zajedničkim projektima prvenstveno na području pravnih znanosti.