Novi trend u bioetici
Petak, 11.03.2011.
Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Sveučilišta Rijeci, u suradnji s Institutom za etiku Kennedy iz Washingtona i Centrom za medicinsku etiku iz Bochuma, organizira Prvu međunarodnu konferenciju o temi "Fritz Jahr i europski korijeni bioetike" kojoj prisustvuje 15-ak znanstvenika iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Cipra, SAD-a, Brazila, Kolumbije i Argentine.

Skup  se održava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. ožujka 2011.

 Zanimljivo je istaknuti kako se predavači uglavnom bave promocijom jednog posve novog koncepta koji na određen način "oponira" američkoj/amerikaniziranoj klasičnoj bioetici. Skup je prilika da se Hrvatska i Rijeka nametnu i dokažu kao predvodnici novog trenda, a  najvećim dijelom financira ga Hrvatska zaklada za znanost.

Knjiga sažetaka