Znanstveno-tehnička suradnja Hrvatska - Austrija

Cilj suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva za obrazovanje, znanost i kulturu Republike Austrije intenziviranje je međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanje mobilnosti znanstvenika u okviru bilateralnih znanstvenih projekata.

  • Osobe koje imaju pravo na poticajna sredstva: Znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.
  • Preduvjet za natjecanje  Definiran znanstveni projekt na kojem rade znanstvenici obiju zemalja. Projekt treba imati osigurano osnovno financiranje.
  • Prioritetna područja: Projekti koji su u nacionalnom znanstvenom interesu obiju država.

Posebne napomene: Posebno će biti poticani bilateralni projekti koji predviđaju uključivanje u istraživačke programe EU te proširenje u multilateralne projekte. Posebno će biti poticano sudjelovanje mladih te znanstvenica kao i novi projekti (koji nisu bili financirani u okviru ovoga programa).

Prijavni obrazac i ostali detalji natječaja na internetskim stranicama MZOŠ-a.