Tri nova natječaja u okviru programa PROGRESS
U okviru Programa PROGRESS objavljena su tri natječaja, koji su prvenstveno namijenjeni socijalnim partnerima te organizacijama koje se bave socijalnim dijalogom ali sudjelovati mogu i sveučilišta, specijalizirani instituti, lokalna i regionalna samouprava, državne vlasti i sl.


Natječaji: 
 
 
 

 
Natječaji su prvenstveno namijenjeni socijalnim partnerima te organizacijama koje se bave socijalnim dijalogom ali sudjelovati mogu i sveučilišta, specijalizirani instituti, lokalna i regionalna samouprava, državne vlasti i sl.
 
Kako je PROGRESS centraliziran program, prijava se podnosi izravno Europskoj komisiji putem obrazaca dostupnih na web stranici PROGRESS-a