Otvoreni postupak javne nabave
Petak, 25.03.2011.
 
Sveučilište u Rijeci objavilo je danas, 25. ožujka 2011.,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Narodnih novina d.d., otvoreni postupak javne nabave za izvođenje zemljanih radova na uređenju platoa Kampusa Sveučilišta u Rijeci.
 
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje ili na web portalu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.