Združeni studiji - Joint Degrees
ZDRUŽENI DIPLOMSKI STUDIJI - JOINT MASTER DEGREES (KA1)

•    Međunarodni studijski program koji nosi 60, 90 ili 120 ECTS bodova
•    Provodi ga međunarodni konzorcij visokih učilišta iz programskih zemalja i (vjerojatno) partnerskih zemalja
•    Studenti imaju mogućnost pratiti diplomski studijski program na barem dvije ustanove iz programskih zemalja, dobiti atraktivne stipendije te steći diplomu združenog studija
 
Doprinosi ciljevima strategije Europa 2020 i Strateškom okviru za obrazovanje i usavršavanje (ET2020) u svrhu:
-    poticanja poboljšanja kvalitete, inovacija, izvrsnosti i internacionalizacije visokog obrazovanja na VU,
-    povećanja kvalitete i atraktivnosti europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i potpore suradnji EU i partnerskih zemalja u području visokog obrazovanja nudeći stipendije za cjelokupno trajanje studija (full degree) najboljim studentima,
-    podizanja razine sposobnosti i vještina studenata koji su završili diplomsku razinu studija, posebno njihove važnosti za tržište rada kroz veću uključenost poslodavaca.

Ustanove programskih i partnerskih zemalja koje mogu sudjelovati u konzorciju:
visoka učilišta
•javna ili privatna, mala srednja ili velika poduzeća
•javna tijela na lokalnoj , regionalnoj ili nacionalnoj razini
•neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije
•istraživački instituti

Ustanova koja može podnijeti prijavu:
visoko učilište iz programske zemlje – jedno VU podnosi prijavu u ime JMD konzorcija
Konzorcij se mora sastojati od najmanje 3 VU iz 3 različite Programske zemlje

Sudionici iz programskih i partnerskih zemalja:
•studenti diplomske razine
•osoblje iz partnerskih organizacija
•gosti predavači

•sva VU koja sudjeluju, a nalaze se u programskim zemljama, moraju biti ustanove koje nude diplomsku razinu obrazovanja, a diplome (koje obuhvaćaju cijeli studijski program združenih studija) moraju u potpunosti biti priznate od strane nadležnih državnih tijela u zemljama u kojima se ta VU nalaze
•na kraju programa združenih studija studentu mora biti dodijeljena ili diploma združenog studija ili više diploma (tj. najmanje dvije diplome izdane od strane dvaju VU iz različitih država sudionica u programu i potpuno priznatih u tim zemljama)
-    u prijavi program združenih studija mora biti u potpunosti razrađen i može odmah nakon odabira krenuti s radom i promotivnim aktivnostima
-    stroga selekcija
-    visoka razina financiranja i sustav potpore

•združeni studij se mora održati u najmanje dvije programske zemlje zastupljene u konzorciju
trajanje aktivnosti : združeni studij može trajati 1 ili 2 godine, a moguće je 3 godine zaredom upisivati studente. Pripremna godina traje 1 akademsku godinu.
broj sudionika: 15 studenata stipendista i 4 gostiju predavača/znanstvenika po upisu (združeni studiji će prihvaćati i studente koji sami financiraju studij)
prijava se vrši Izvršnoj agenciji u Bruxellesu, rok 16.02.

MOBILNOST STUDENATA DIPLOMSKE RAZINE  (DEGREE MOBILITY - LOAN GUARANTEE)
•    Studenti će se moći prijaviti za dobivanje kredita s povoljnim uvjetima otplate za pokriće troškova cijelog diplomskog studija u drugoj programskoj zemlji.
•    Studenti mogu pozajmiti do 12,000 € za jednogodišnji diplomski studij te do 18,000 € za dvogodišnji diplomski studij
•    Studenti se mogu obratiti nacionalnim bankama ili studentskim kreditnim agencijama.  
•    The Student Loan Guarantee Facility uspostavit će se u suradnji s Europskom investicijskom bankom

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija.

Kontakti za informacije:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Izvori:
Ec.europa.eu/education
Mobilnost.hr