Predstavljena Monografija FMTU-a
Srijeda, 06.04.2011.
„Samo jednoj generaciji i malom broju pojedinaca ukazuje se čast da mogu u publikaciji kao što je ova Monografija, obilježiti 50. obljetnicu događaja koji je bitno predodredio njihov život, rad i budućnost.“, riječi su prof. dr. Jože Perića, dekana Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , u uvodniku Monografije predstavljene u povodu  pola stoljeća visokoškolskog obrazovanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu.

Monografija uz  prigodne riječi rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pere Lučina, gradonačelnika Opatije Ivu Dujmića, župana Primorsko – goranske županije Zlatka Komadinu, te ministra turizma Damira Bajsa, sadrži poglavlja o razvojnom putu Fakulteta, Studijskom centru Zabok, organizaciji Fakulteta, predstavljene su sve Katedre i Zavodi, zatim studijski programi, studentske aktivnosti, međunarodna suradnja, znanstveni i stručni projekti, suradnja s gospodarstvom i lokalnom samoupravom,  knjižnica, nakladništvo, stručne službe, te Udruga diplomiranih studenata.