Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja
Četvrtak, 07.04.2011.
Sveučilište u Rijeci, sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici 17. ožujka 2011. godine, objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja za 2010. godinu.

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja Sveučilišta u Rijeci za 2010. godinu možete pogledati ovdje.