Preddiplomski studiji
Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri do četiri godine i njegovim se završetkom stječe 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/bacalaurea) uz naznaku struke, što ga kvalificira za specijaliziran, umjetnički ili znanstveni rad. Nakon ove razine studija student može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. Saznaj više o preddiplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci