Predstavljen projekt PATRES i pripadajući program Inteligentna energija u Europi
U sklopu drugoga dana Riječkog energetskog tjedna, predstavljen je Program za inovacije i konkuretnost Europske unije (CIP), s naglaskom na komponentu Inteligentna energija (IEE), te projekt PATRES u kojem sudjeluje Sveučilište u Rijeci. Pogledajte prezentaciju!