Natječaj u sklopu PoC-a
Ponedjeljak, 18.04.2011.
Objavljen je poziv natjecateljima za prijavu u 3. krug sufinanciranja u sklopu programa Provjere inovativnog koncepta – PoC kojeg organizira vladina agencija Poslovno inovacijski centar Hrvatske - BICRO u suradnji s prepoznatim centrima.

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.  jedan od prepoznatih centara i kao takav omogućuje  vam potrebne informacije o objavljenom Natječaju te zaprima vaše prijave na isti.


Na web stranicama www.step.uniri.hr (označeno oznakom PoC) objavljen je Poziv na natjecanje za sufinanciranje u programu Provjere inovativnog koncepta kao i sva potrebna dokumentacija.
 

U ovom krugu sufinanciranja rokovi su skraćeni iz objektivnih razloga pa se predlaže svim zainteresiranima da pravovremeno započnu s pripremom prijava i prikupljanjem potrebnih dokumenata.

Rok za prijavu počinje teći sljedeći dan od dana objave u Narodnom novinama, a očekuje se da će objava biti u srijedu,  20. travnja 2011.

Krajnji rok za dostavu prijava u prostorije Znanstveno-tehnologijskog parka je 15. svibnja 2011.