Alan Šustić ponovno dekan
Utorak, 19.04.2011.
Prof. dr. Alan Šustić, aktualni dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na današnjoj je sjednici Fakultetskog vijeća
ponovno izabran za čelnika te institucije na trogodišnji mandat.

Program rada prof. dr. Šustića, kao i njegov CV nalazi se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta, no može se sažeti u poruci - provođenje i realizacija Strategije Sveučilišta u Rijeci