Stručni studiji
Preddiplomski stručni studij traje dvije do tri godine i njegovim se završetkom stječe stručni prvostupnik(prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke ako studij nosi 180 ili više ECTS bodova. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju ili na diplomskom sveučilišnom studiju pod određenim uvjetima ili ući na tržište rada. Saznaj više o stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci