Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine. Njegovim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti. Sveučilište u Rijeci organizira i poslijediplomske specijalističke studije koji traju jednu do dvije godine. Završetkom tih studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Saznaj više o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci