Preddiplomski sveučilišni studiji
SVEUČILIŠTE U RIJECI
Politehnika *


ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Biotehnologija i istraživanje lijekova *


ODJEL ZA FIZIKU
Fizika *


ODJEL ZA INFORMATIKU

Informatika *
Informatika  (dvopredmetni studij u kombinaciji
sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci)
*


ODJEL ZA MATEMATIKU

Matematika *


AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Likovna pedagogija *
Primijenjena umjetnost *
Gluma i mediji * (APURI nositelj studija od 21. 1. 2016.)


EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomija **
Poslovna ekonomija **


FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu ** (Opatija i Zabok)
Menadžment održivog razvoja **


FILOZOFSKI FAKULTET

Jednopredmetni studiji
Hrvatski jezik i književnost *
Psihologija *
Pedagogija *
Kulturologija *


Dvopredmetni studiji – slobodne kombinacije
Hrvatski jezik i književnost *
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost *
Talijanski jezik i književnost *
Filozofija
Povijest *
Povijest umjetnosti *
Pedagogija *


GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo * 


MEDICINSKI FAKULTET

Sanitarno inženjerstvo *


POMORSKI FAKULTET
Tehnologija i organizacija prometa **
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu **
Nautika i tehnologija pomorskog prometa **
Brodostrojarstvo ** 
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu ** 


TEHNIČKI FAKULTET
Strojarstvo *
Brodogradnja
Elektrotehnika *
Računarstvo


UČITELJSKI FAKULTET

Rani predškolski odgoj i obrazovanje *