Preddiplomski sveučilišni studiji

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Politehnika *

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Biotehnologija i istraživanje lijekova *

ODJEL ZA FIZIKU
Fizika *

ODJEL ZA INFORMATIKU

Informatika *
Informatika *  (dvopredmetni studij u kombinaciji
sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci
)
 

ODJEL ZA MATEMATIKU

Matematika *

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Likovna pedagogija * 
Primijenjena umjetnost *
Gluma i mediji *

EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomija **
Poslovna ekonomija **

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu ** (Opatija i Zabok)
Menadžment održivog razvoja **

FILOZOFSKI FAKULTET

Jednopredmetni studiji
Hrvatski jezik i književnost *
Psihologija *
Pedagogija *
Kulturologija *
Dvopredmetni studiji – slobodne kombinacije
Hrvatski jezik i književnost *
Engleski jezik i književnost * 
Njemački jezik i književnost *
Talijanski jezik i književnost *
Filozofija *
Povijest *
Povijest umjetnosti *
Pedagogija * 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo *  

MEDICINSKI FAKULTET

Sanitarno inženjerstvo * 

POMORSKI FAKULTET
Tehnologija i organizacija prometa **
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu **
Nautika i tehnologija pomorskog prometa **
Brodostrojarstvo ** 
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu ** 

TEHNIČKI FAKULTET
Strojarstvo * 
Brodogradnja *  
Elektrotehnika * 
Računarstvo * 

UČITELJSKI FAKULTET

Rani predškolski odgoj i obrazovanje *