Diplomski sveučilišni studiji
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
Politehnika i informatika (nastavnički smjer)


ODJEL ZA FIZIKU

Fizika *
Fizika i matematika (nastavnički smjer) *
Fizika i informatika  (nastavnički smjer) *
Fizika i filozofija (nastavnički smjer) *
Inženjerstvo i fizika materijala *


ODJEL ZA INFORMATIKU

Informatika (nastavnički smjer) *
Informatika (moduli: Poslovna informatika i Informacijski i komunikacijski sustavi) *
Informatika (nastavnički smjer) - dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci *


ODJEL ZA MATEMATIKU

Matematika (nastavnički smjer) *
Matematika i informatika (nastavnički smjer) *
Medicinska kemija 


AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Likovna pedagogija *
Primijenjena umjetnost *
Medijske umjetnosti i prakse *


EKONOMSKI FAKULTET

on-line studij  (od 2015/2016)

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Fizioterapija***
Sestrinstvo-Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja***
Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu***
Medicinsko laboratorijska dijagnostika***
Klinički nutricionizam***

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Marketing u turizmu** (od 2014/2015)
Menadžment u turizmu** (od 2014/2015)
Menadžment u hotelijerstvu ** (od 2014/2015)
Održivi razvoj turizma ** (od 2014/2015)


FILOZOFSKI FAKULTET

Jednopredmetni studiji:
Hrvatski jezik i književnost
smjer nastavnički, kroatistički, knjižničarski**
Psihologija *
Pedagogija **
Kulturologija *
Talijanski jezik i knjževnost * (od 2014/2015.)

Dvopredmetni studiji – slobodne kombinacije
Hrvatski jezik i književnost *
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost *
Filozofija
Povijest
Povijest umjetnosti
Pedagogija ** 


GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo *   


MEDICINSKI FAKULTET

Sanitarno inženjerstvo *


POMORSKI FAKULTET

Tehnologija i organizacija prometa **
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu **
Nautika i tehnologija pomorskog prometa **
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog
prometa
** 
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu *


TEHNIČKI FAKULTET
Strojarstvo *
Brodogradnja
Elektrotehnika *
Računarstvo *


UČITELJSKI FAKULTET

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ***