Specijalistički diplomski stručni studiji
Specijalistički diplomski stručni studij može trajati od jedne do dvije godine kojim se stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada.


GRAĐEVINSKI FAKULTET
Građevinarstvo (smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi) ***      


PRAVNI FAKULTET 
Javna uprava ***