Stipendije za studij u Maleziji
Raspisan je natječaj za stipendije Vlade Malezije za diplomski i postdoktorski studij na sveučilištima u Maleziji.
Prijave traju do 15. lipnja 2011. godine.
„Napomena: Zainteresirani kandidati mogu se natjecati za stipendije Vlade Malezije iako nisu uspjeli dobiti mjesto na sveučilištima za zimski semestar. Odnosno da ukoliko ispune uvijete, stipendija im može biti odobrena na ograničeni rok te da se naknadno mogu prijaviti za programe na sveučilištima za ljetni semestar koji počinje u veljači 2012. godine.“
Detaljnije informacije