RegioStars2012.
Natječaj RegioStars 2012. -peta dodjela godišnjih nagrada - objavljen je 16. ožujka 2011. s krajnjim rokom za prijavu 15. srpnja 2011.

Prijavni obrazac i vodič dostupni su na linku.

 Za 2012. godinu predviđeno je pet kategorija:

• PAMETAN RAZVOJ: inovacija usluga
• ODRŽIVI RAST: održavanje ekosustava i zelena infrastruktura
• UKLJUČIVI RAST: demografska promjena i potpora aktivnom starenju (2012. je »Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti«)
• KATEGORIJA CITYSTAR: integrirane strategije za razvoj zapostavljenih urbanih područja
• KATEGORIJA INFORMIRANJE I KOMUNIKACIJA: internetsko informiranje javnosti o projektima koji se sufinanciranju iz fondova Regionalne politike EU