Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Medicinska kemija

ODJEL ZA INFORMATIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Informatika

ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Fizika novo

EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomija i poslovna ekonomija

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Menadžment održivog razvoja

FILOZOFSKI FAKULTET

Filozofija i suvremenost
Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika
Pedagogija
Psihologija 
Izdavaštvo i mediji

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Građevinarstvo

MEDICINSKI FAKULTET

Biomedicina
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

POMORSKI FAKULTET

Pomorstvo (međusveučilišni studij)

TEHNIČKI FAKULTET

Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnike

PRAVNI FAKULTET
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polja pravo

POPIS AKREDITIRANIH POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH (DOKTORSKIH) STUDIJSKIH PROGRAMA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI - UKUPNO

VREDNOVANJE DOKTORSKIH STUDIJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
-
Odluka Senata o pokretanju postupka vrednovanja
- Samoevaluacijski obrazac doktorskih studija
- Upitnik za studente_Anketa
- Obrazac za vanjske evaluatore HRV_ ENGL
- Sažetak izvješća Vrednovanja provedbe
- Prezentacija_ Vrednovanje
- Mjere za poboljšanje doktorskih studija na SURi

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SURI