Izdana nova brošura SuRI!
Petak, 27.05.2011.
Zadovoljstvo nam je obavijestiti akademsku zajednicu i sve zainteresirane da je iz tiska izašla nova brošura Sveučilišta u Rijeci.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti akademsku zajednicu i sve zainteresirane da je iz tiska izašla nova brošura Sveučilišta u Rijeci. Brošura je dvojezična, tiskana kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku, u prijevodu Ive Tijan. Izdavač brošure je Sveučilište u Rijeci, glavna urednica je Elvira Marinković Škomrlj, dok je grafički urednik Aljoša Brajdić. Naklada je 1000 primjeraka. U brošuri, između ostaloga,  možete pronaći ažurirane podatke o izgradnji kampusa, međunarodnoj suradnji i projektima, kreditiranju studenata, cjeloživotnom obrazovanju, studentskom zboru te recentne podatke o svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.  Navedenu brošuru možete pronaći na našoj stranici u okviru E-knjižare: Brošura HR / Brošura EN