Suradnja Rijeke i Novog Sada
Četvrtak, 30.06.2011.
Na poziv Univerziteta u Novom Sadu, rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin sa suradnicima bio je u trodnevnom posjetu navedenom Sveučilištu, u sklopu kojega je, potpisan i sporazum o suradnji. Prof. dr. Lučina i njegove suradnike, pored rektora prof. dr. Miroslava Veskovića i njegovih suradnika,  primio je i gradonačelnik Novoga Sada Igor Pavličić koji je izrazio iznimno zadovoljstvo zbog suradnje s novosadskim Sveučilištem, te istaknuo važnost visokog obrazovanja i znanosti razvoju dviju država.

Drugog dana svečanog obilježavanja 51. godišnjice Univerziteta u Novom Sadu, održana je zajednička svečana sjednica Savjeta i Senata Univerziteta. Pored predstavljanja sveučilišnih aktivnosti koje su obilježile proteklu godinu rada, kao i aktualnih investicija, u okviru sjednice potpisan je sporazum o suradnji sa Sveučilištem  u Rijeci koji je i obilježio navedeni događaj. U sklopu područja od zajedničkog interesa, koja će uzajamno utvrditi, Sveučilište u Rijeci i Univerzitet u Novom Sadu poticat će sljedeće oblike suradnje primjenom načela reciprociteta: razmjenu znanstveno-nastavnog, stručnog i administrativno-tehničkog osoblja; razmjenu studenata;  ostvarivanje združenih istraživačkih projekata od obostranog interesa; organizaciju studijskih programa i međunarodnih skupova;  razmjenu znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija i druge oblike sveučilišne suradnje od obostranog interesa.