VII. međunarodna ljetna škola
Ponedjeljak, 04.07.2011.
Ekonomski fakultet u Rijeci, u suradnji s Katedrom Jean Monnet europskih integracija, domaćin je VII. međunarodne ljetne škole pod nazivom "International Environment and European Integration" koja će trajati od 4. do 16. srpnja 2011.

Polaznici ljetne škole: 29 dodiplomskih i poslijediplomskih studenata iz 5 zemalja (Belgija, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina te Hrvatska).

Međunarodna ljetna škola u potpunosti je usklađena s Bolonjskim procesom. Polaznici Ljetne škole nakon odslušanih predavanja te uspješnog izlaganja i obrane case-studyja, dobivaju certifikat Ljetne škole (Certificate of Attendance) i 6 ECTS bodova koje će moći koristiti u svom daljnjem školovanju.

Program Ljetne škole Ekonomskog fakulteta u Rijeci izvodi se tijekom 2 tjedna, od 4. do 16. srpnja 2011. godine. Nastava se odvija na engleskom jeziku, a predavači su eminentni inozemni i domaći znanstvenici, gospodarstvenici i stručnjaci iz raznih područja koji dolaze sa slijedećih institucija:

-    University of Antwerpen, Europacentrum Jean Monnet, Belgija
-    Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet
-    Sveučilište u Ljubljani, Fakultet društvenih znanosti, Centar za međunarodne odnose
-    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
-    Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
-    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
-    Hrvatska narodna banka
-    Poglavarstvo Istarske županije, Odjel za međunarodnu suradnju i europske  integracije

U program Ljetne škole uključene su i studijske posjete tvrtkama i institucijama kao što su: Hrvatska narodna banka, Hrvatski sabor, Istarska županija, Grad Opatija, Jadran Galenski laboratorij d.d. , Croatia Osiguranje d.d., Sveučilište u Puli - Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Plava Laguna Poreč i Sol Garden Istra Hoteli Umag.