74. promocija doktora znanosti
Petak, 08.07.2011.
Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija doktora znanosti. Promovirani su redom: dr. sc. Lidija Orlić - Medicinski fakultet, dr. sc. Alen Protić - Medicinski fakultet, dr. sc. Bojana Ćulum - Filozofski fakultet, dr. sc. Irena Kiss - Filozofski fakultet, dr. sc. Dolores Petrinić - Filozofski fakultet, dr. sc. Lukša Lulić - Ekonomski fakultet, dr. sc. Ivo Šperanda, dr. sc. Marino Turčić - Ekonomski fakultet, dr. sc. Marija Zuber - Ekonomski fakultet, dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. sc. Kristina Črnjar - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i dr. sc. Marko Čavrak - Tehnički fakultet.

Power point prezentacija