"Magistrirala Sandra Damjanović", NL, 12. 7. 2011.
MAGISTRIRALA SANDRA DAMJANOVIĆ
 
 
RIJEKA Obranom magistarskog stručnog rada »Utjecaj imidža i marketinške komunikacije na uspješnost poslovanja osiguravajućeg društva« poslijediplomski stručni studij marketing menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je Sandra Damjanović. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. Ivana Frančiškovića, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Ivan Mencer i prof. dr. Bruno Grbac. (A. P.)