"Doktorirala Diana Tadić Plantić", NL, 12. 7. 2011.
DOKTORIRALA DIANA TADIĆ PLANTIĆ
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Upravljanje marketingom i kvalitetom u funkciji razvoja poslovnih sustava Republike Hrvatske« akademski stupanj doktora znanosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Diana Tadić Plantić. Doktorandica je disertaciju izradila pod mentorstvom prof. dr. Ivana Mencera, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Bruno Grbac i prof. dr. Vesna Vrtiprah. (A. P.)