"Novi sveučilišni specijalisti", NL, 13. 7. 2011.
Novi sveučilišni specijalisti
 
 
altRIJEKA Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije sveučilišnih specijalista poslijediplomskih specijalističkih studija kontrolinga, marketing menadžmenta i menadžmenta u javnom sektoru. Svečanim činom promocije sveučilišnim specijalistima kontrolinga postali su Arijana Šegota-Grašo, Marijana Vranješ, Ana Budija, Danijel Trošić, Klaudio Šegarić i Katarina Salopek, a sveučilišnim specijalistima marketing menadžmenta postali su Lana Dunat, Kristijan Domagoj Ćurković, Anita Klanac, Milan Cvitković, Ira-Ela Mažuran Marjanović, Željka Dujić i Jasmina Nina Kamber, dok su sveučilišnim specijalistima menadžmenta u javnom sektoru postali Silvia Crnić i Melanija Milat-Ružić. (A. P.)