Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces
Ponedjeljak, 18.07.2011.
Nakon završetka natječaja za odabir članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, imenovano je Povjerenstvo za izbor članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces. Konačan prijedlog članova potvrdili su Rektorski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola , te je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo odluku o imenovanju Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces.

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces osniva se radi podupiranja provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, informiranja o Bolonjskom procesu i inicijativama i programima Europske unije u području visokog obrazovanja, savjetovanja donositelja javnih politika, visokih učilišta i drugih dionika o kvalitetnoj provedbi Bolonjskog procesa, te poticanja i vođenja nacionalnoga dijaloga o provedbi Bolonjskog procesa.

Odluka o imenovanju Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces