POSLOVNO KOMUNICIRANJE U TURIZMU
Izvoditelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Trajanje: 30 sati

ECTS: 3

Uvjeti upisa: SSS i poznavanje stranog jezika koji polaznik odabere na razini B1, što će se utvrditi na osnovu inicijalnog testa koji će  pristupnici polagati prije upisa programa.

Način završetka: Pismeni i usmeni ispit.

Popis predmeta: 
  1. Poslovno komuniciranje na izabranom jeziku (engleski, njemački, talijanski ili francuski)