"Nina Rapaić specijalistica za poslovanje s EU", NL, 22. 7. 2011.
NINA RAPAIĆ SPECIJALISTICA ZA POSLOVANJE S EU
 
 
 
altRIJEKA Obranom završnog rada »Utjecaj državnih potpora u Europskoj uniji na brodogradnju Republike Hrvatske« stručni naziv sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Nina Rapaić. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. Vinka Kandžije, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su doc. dr. Alen Host i prof. dr. Ljiljana Lovrić. (A. P.)