"Sanja Stamenić doktorirala marketing", NL, 22. 7. 2011.
SANJA STAMENIĆ DOKTORIRALA MARKETING
 
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Utjecaj marketinških čimbenika na uspješnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnom tržištu« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Sanja Stamenić. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. Bruna Grpca. (A. P.)