Nenad Petrošić doktorirao na Medicini. NL, 1. 8. 2011.
NENAD PETROŠIĆ DOKTORIRAO NA MEDICINI
 
 
RIJEKA Nenad Petrošić obranio je na riječkom Medicinskom fakultetu doktorski rad pod naslovom »Utjecaj modificirane operacije Whippleu na gastrointestinalnu funkciju i ranu enteralnu prehranu« stekavši akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene garne kirurgija. Povjerenstvo za obranu disertacije činili su prof. dr. Davor Štimac, prof. dr. Alan Šustić, dr. Arsen Depolo, prof. dr. Mira Ćuk i mentor prof. dr. Miljenko Uravić. (B. Č.)