Doktorirao Harry Nikolić, NL 2. 8. 2011.
RIJEKA Mr. sc. Harry Nikolić obranio je na Medicinskom fakultetu u Rijeci doktorski rad pod naslovom »Mogućnost spontanog ispravljanja deformiteta humerusa nakon nedakevatne repozicije suprakondilarnog prijeloma u djece« te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene grane kirurgija. Doktorski rad je obranjen pred Povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Gordan Gulan, doc. dr. sc. Anko Antabak, prof. dr. sc. Dragica Bobinac i doc. dr. sc. Tedi Cicvarić. (S. G.)