Otvoreno javno nadmetanje
Utorak, 23.08.2011.
Sveučilište u Rijeci provodi javno nadmetanje za nabavku HPLC sustava za rad s monolitnim kromatografskim kolonama.
Otvoreni postupak javne nabave objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Narodnih novina d.d.
Natječaj je otvoren do 1. rujna 2011. godine.
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje ili na web portalu: http://ponuda-jn.nn.hr/HR/OfficialJournal.aspx