Savjet Sveučilišta u Rijeci
Savjet Sveučilišta u Rijeci je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata. Savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata. Savjet ima 12 članova: 6 članova imenuje Senat (5 iz redova sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, 1 iz redova studenata), 2 člana imenuje osnivač (MZOS), 2 člana imenuje Hrvatska gospodarska komora, a preostala 2 imenuju tijela jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište Sveučilišta.

Predsjednik:

Ivo Usmiani, Jadran - galenski laboratorij d. d.


Članovi: 

1.    prof. dr. sc. Maja Biljan August, Ekonomski fakultet

2.    Luka Burilović, Hrvatska gospodarska komora

3.    mons. prof. dr. sc. Ivan Devčić, Riječka nadbiskupija

4.    prof. dr. sc. Neven Grbac, Odjel za matematiku

5.    Zlatko Komadina, primorsko - goranski župan

6.    mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke

7.    Mladen Pejković, Atlantic grupa d. d.

8.    Damir Sila Zih, student

9.    prof. dr. sc. Vinko Tomas, Pomorski fakultet

10.  prof. dr. sc. Miljenko Uravić, Medicinski fakultet

11.  prof. dr. sc. Silvana Vranić, Filozofski fakultet