Javna rasprava na temu europskog istraživačkog prostora
Obavijest Opće uprave za znanost, istraživanje i inovacije Europske Komisije (European Commission - DG Research and Innovation) o pokretanju javne rasprave o Europskom istraživačkom prostoru (ERA - European Research Area).

Ova javna rasprava ima za cilj prikupljanje mišljenja i dokaza od dionika na temu ključnih prepreka koje se moraju rješavati kako bi se postiglo dobro funkcioniranje europskog istraživačkog prostora.Ishod savjetovanja pomoći će Komisiji da odluči o pitanjima koja treba rješavati kao prioritet prilikom izrade okvira ERA do 2012.

Komentari i prijedlozi u sklopu javne rasprave se mogu dostaviti najkasnije do 30. studenog 2011.

Službeni poziv

Službena mrežna stranica