Članak "Đurđica Cekinović doktorirala", NL, 6. listopada 2011.
ĐURĐICA CEKINOVIĆ DOKTORIRALA
 
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Imunološki nadzor prirođene citomegalovirusne infekcije mozga u novookoćenih miševa – zaštitna uloga stanične imunosti i protuvirusnih protutijela« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane imunologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Đurđica Cekinović. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Stipan Jonjić, prof. dr. Vlatka Mejaški Bošnjak, prof. dr. Igor Prpić i prof. dr. Ester Pernjak Pugel. (A. P.)