Počinje preseljenje Građevinskog fakulteta
Petak, 21.10.2011.
Jučerašnjim činom potpisivanja Zapisnika o primopredaji zgrade Građevinskog fakulteta (bez dovršene fasade), u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, između naručitelja radova (Sveučilišta u Rijeci) i izvođača (Radnik, d.d., Križevci),  stvoreni su uvjeti za preseljenje studenata Građevinskog fakulteta i drugih korisnika u novi objekt. Početak nastave koji će biti prigodno obilježen očekuje se 2. 11. 2011.

Tijekom sljedećih 150 dana križevački „Radnik“ izvodit će sanaciju fasade Građevinskog fakulteta koja, u siječnju 2010. godine, nije izdržala nalete jake bure na Trsatu s udarima na mahove i preko 200 kilometara na sat. Budući da „Radnik“  pitanje sanacije poliventilirajuće fasade u protekle gotovo dvije godine nije u potpunosti riješio, Uprava Sveučilišta se odlučila na „međurješenje“ prema kojem će zgrada, koja je u potpunosti opremljena, biti predana na korištenje korisnicima, a istovremeno će Izvođač nastaviti svoju obvezu uklanjanja uočenih nedostataka.
Naime, nakon što je obavljen pregled zgrade Građevinskog fakulteta, 24. kolovoza 2011.  dobiven je popis nedostataka neophodnih za funkcioniranje objekta u smislu stabilnosti i sigurnosti. Također, dobiven je i ovjeren, od strane ovlaštenog revidenta, i statički proračun fasade kao i rješenje sanacije. Prema navedenom je projektu izvedeno ojačanje stupova fasade unutar objekta i dana izjava o sigurnosti postojeće fasade, te dan naputak o korištenju zgrade za vrijeme sanacije.
Dobiveno je rješenje o uporabi objekta od strane Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke. Popisani su nedostaci od strane projektanata, nadzora, investitora i budućih korisnika zgrade sa zaduženjima koje je neophodno potrebno ukloniti prije useljenja korisnika – Građevinskog fakulteta u Rijeci u zgradu, te je  pripremljen i potpisan spomenuti Zapisnik s definiranim hodogramom sanacije fasade i preostalih nedostataka koji nisu bili uvjet za useljenje korisnika.

•    zgrada Građevinskog fakulteta vrijedna je 115,3 milijuna kuna s PDV-om
•    bruto razvijena površina zgrade je 14.252 četvornih metara
•    200 parkirnih mjesta u podzemnoj garaži
•    Sveučilišni centar za studije smješten je u sjeverozapadnom krilu nastavničkog trakta
•    glavni projektant objekta: mr.sc. Olga Magaš, dipl.ing.arh.
•    sadržaj objekta:
      83 kabineta
      15 praktikuma
        9 laboratorija
        8 predavaonica