Održan III. znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.
Ponedjeljak, 31.10.2011.
Prof. dr. sc. Uri Shamir, održao je predavanje pod naslovom „Voda i vodno gospodarstvo - Izraelsko iskustvo“ u sklopu III. znanstvenog kolokvija.

Gost predavač trećeg znanstvenog kolokvija u novoj akademskoj godini 2011./2012. bio je prof. dr. sc. Uri Shamir, profesor emeritus, sa Techniona – Izraelskog instituta za tehnologiju. Predavanje pod naslovom „Voda i vodno gospodarstvo - Izraelsko iskustvo“ održano je u velikoj dvorani nove zgrade Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Prof. Shamir je osnivač Instituta za istraživanje voda Stephen i Nancy Grand, čiji je direktor bio od 1992. do 2003. Predaje i bavi se istraživačkim radom u području hidrologije i upravljanja vodama u Izraelu i diljem svijeta.

Životopis prof. Shamira