Novi ugovori o suradnji Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci je 20. listopada 2011. godine sklopilo ugovor o bilateralnoj suradnji s Henan Politechnic University iz Kine. Postignut je dogovor s Rochester Institute of Technology, SAD o sklapanju bilateralnog ugovora o razmjeni studenata na području medicinskih znanosti.