Poništen postupak javne nabave za jednogodišnje održavanje mrežne infrastrukture i VoIP usluge
Petak, 25.11.2011.

Otvoreni postupak javne nabave objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-138253-031011 od 4.10.2011. godine za nabavu usluge jednogodišnjeg održavanja postojeće mrežne opreme i VoIP sustava, poništen je budući da je ukupna cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu.