Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2010./2011.
altSveučilište u Rijeci                                                                          
Znanstveni kolokvij 2010./2011.

ISBN 978-953-6953-25-7
CIP zapis dostupanje  u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 121013043.