Najava natječaja FP7 - ICT Call 9
Obaviještavamo Vas da će FP7 ICT Call 9 koji će se otvoriti 18.siječnja 2012 sadržavati slijedeće teme:

- Cognitive systems and robotics

- Digital Preservation

- Virtual Physiological Human;

- ICT for access and cultural resources

- FET Proactive (9.9., 9.10, 9.11 i 9.12)

- International partnership building
Financirati će se jedan do dva projekta. U  konzorciju  su obavezna dva partnera iz Afrike. U obzir dolazi bilo koja ICT tema, odnosno challange/objective.

- PPP Call Future Internet

Tijekom druge polovine siječnja HIT će organizirati Info dan ICT Call 9. Datum, mjesto i agenda će biti objavljeni do kraja prosinca
na www.hit.hr

Novosti u svezi evaluacije Call 9, te jedinstveni učesnički portal na kojem se nalaze svi objavljeni natječaji FP7