Doričić najbolji magistar OPUZ- a, NL, 16. 12. 2011.
 
 
RIJEKA Robert Doričić jedan je od devet najboljih studenata koji su u protekloj godini diplomirali na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Na svečanoj sjednici Medicinskog fakulteta proglašen je najboljim magistrom organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu. (B. Č.)