Održan treći e-dan Sveučilišta u Rijeci
Petak, 16.12.2011.
Treći po redu e-dan Sveučilišta u Rijeci, u organizaciji Povjerenstva za e-učenje, održan je jučer u zgradi Filozofskog i Učiteljskog fakulteta. Pozdravnu riječ skupu uputio je rektor Sveučilišta, prof. dr. sc. Pero Lučin nakon čega je doc. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac predstavila novu Strategiju razvoja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci.


Ovom prigodom, sada već tradicionalno, dodijeljena je nagrada za najbolji e-kolegij u protekloj akademskoj godini. Ove godine nagradu je osvojila prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić za kolegij „Multimedijski sustavi“, a nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja dodijeljena je doc. dr. sc. Vedrani Mikulić za kolegij „Modeli geometrije“.

U drugom dijelu e-dana prorektorica Prijić-Samaržija predstavila je još dva  kolegija koja su također sudjelovala na natjecanju: „Strateški menadžment“ prof. dr. sc. Ivana Mencera te „Uvod u dentalnu medicinu“ doc. dr. sc. Stjepana Špalja te nagrađeni kolegiji.

U završnom dijelu e-dana održan je zanimljiv okrugli stol na temu izazova e-učenja u sveučilišnoj nastavi. Uvodničarke stola bile su prorektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prof. dr. sc. Jasminka Ledić i prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić nakon čega je pokrenuta rasprava o uvođenju nastave na daljinu, o izazovima koje postavlja motivacija i mogućnostima inspiracije današnjih studenata za e – nastavu.

Zaključak stola bio je da nastava na Sveučilištu i dalje treba biti primarno hibridna (mješovito učionička i virtualna), pri čemu mogućnost nastave na daljinu treba (barem za sada ) ostaviti samo za skupine visokomotiviranih studenata doktorskih studija ili programa cjeloživotnog obrazovanja.